Možda ste se pitali o navodno čudotvornim učincima mediteranske prehrane na kardiovaskularno zdravlje. Pa, pribježi svoj EVOO, jer će vam najnovije vijesti učiniti vjernikom.

Živim.hr - Mediteranska Prehrana (Rujan 2023).