Voda uzrokuje kovrčinu i ne treba puno, tako da se vlaga zagrijava, rukujte se! Cilj svakog antifrizzijskog proizvoda na tržištu je stvoriti prepreku za održavanje vlage od loma vodikovih veza koje drže kosu na položaju. Ali svi anti-kovrčavi proizvodi nisu stvoreni jednaki. Za finu kosu, lagana magla u spreju donosi manje proizvoda, tako da kosa neće biti smanjena. Debela, gruba kosa, s druge strane, može tolerirati teži proizvod.PRAŠAK ZA PECIVO MOŽE REŠITI PROBLEME U BAŠTI,ZATO GA POČNITE KORISTITI I U TE SVRHE!!!! (Rujan 2020).