Dodavanje jarke jantarne boje kurkuma na vašu prehranu moglo bi vam pomoći da potresite one zimske bluese. Kurkuma je snažan začin koji ima obilje zdravstvenih prednosti, uključujući sezonsku depresiju. Prema novoj studiji, kurkuma može smanjiti simptome depresije i anksioznosti. To je zbog komponente, kurkumin, u kurkuma. Istraživači su proveli dvostruko slijepo ispitivanje na kojem su sudionici, koji su patili od akutnog depresivnog poremećaja, uzimali placebo ili dodatak kurkuma dva puta dnevno tijekom osam tjedana. Otkrili su da, iako je dodatak smanjio simptome depresije i anksioznosti u akutno depresivnih bolesnika, njihov utjecaj na one koji su patili od zajedničke depresije bio je mnogo značajniji.Danas je depresivni ponedeljak, kakvo je vaše raspoloženje? (Lipanj 2024).