Ako nastojete zaspati čim se glava udari na jastuk, mogli biste ga prepisati da budete dobar prag - ali to možda i nije dobro! Brzo spavanje često signalizira ozbiljnu deprivaciju sna, a možda i poremećaj spavanja. Drugi znakovi nedostatka sna uključuju neuobičajeno visok stupanj impulzivnosti, zaboravljivost, neuobičajeno glad i poteškoće s koncentracijom.

Shoah (1985) part 2 - with subs/ sa prevodom (Svibanj 2022).