Valerie Fischel

„Kada moj ummet bude činio petnaest stvari onda će ga zadesiti nedaće.." (Travanj 2021).