Bez obzira da li ih slikate, ugristi ih ili ih opsesivno kliknete na vrhove šaša, šanse su da ne shvaćate koliko su fascinirajući nokti. Samo razmisli, zašto imamo čak i one na prvom mjestu? Kada su se prvi put razvili u ljudima? Danas je nova studija privukla neka od tih pitanja na glavi.

IZGUBIO SAM NAOČALE (Travanj 2021).